HARKITEN JA TURVALLISESTI

Työturvallisuus on työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä huolehtimista. Se ehkäisee ammattitauteja ja estää tapaturmien syntymistä.

Ennen työssäoppimisen alkamista käyn opettajani kanssa läpi työturvallisuuteen liittyviä asioita.

Työpaikkaohjaajan vastuulla on, että opin työturvallisuutta koskevat ohjeet työpaikalla. Hän valvoo, että työtilat ovat turvalliset ja antaa minulle tarvittaessa suojavarusteet. Lisäksi minulle kerrotaan, miten työpaikan palohälytysjärjestelmä toimii.

Työpaikkaohjaaja antaa minulle vain sellaisia työtehtäviä, joihin hän on minut perehdyttänyt, näin pienennetään tapaturmariskiä. Räjähtävien ja tulenarkojen aineiden käsittelyä minun tulisi välttää.

Tapaturmavakuutus

Koulutuskeskus Salpaus / oppilaitokseni on vakuuttanut minut työssäoppimisjakson ajan tapaturmavakuutuksella. Se korvaa sairaskulut tapaturman sattuessa.

Korvausvelvollinen

Opiskelijana voin joissain tapauksissa joutua itse korvaamaan aiheuttamani vahingon. Tällöin vahingon kärsineenä voi olla yritys, sen työntekijä tai ulkopuolinen henkilö esimerkiksi asiakas. Korvaussummassa otetaan huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen asema ja muut olot. Korvaussumma määräytyy teon mukaan:

  • Lievä tuottamus- ei korvausta
  • Törkeä tuottamus- korvaus - sovitellaan
  • Tahallinen teko- opiskelijalla täysi vahingonkorvausvelvollisuus

Tehtävä

Miten työssäoppimispaikassasi toimitaan, jos siellä syntyy vaaratilanne?
Kuvaa toiminnot ja vastuuhenkilöt? Kuinka itse toimit?
Vastaa ja tallenna.


Pulssi työpajakoulu

<< Edellinen[Alkuun]Seuraava >>