TOP AVAINSANAT

TOP= Työssäoppiminen

Tehtävä

Lue alla olevat kuvaukset, kaikkiaan 16 kohtaa. Mieti mistä työssäoppimiseen liittyvästä sanasta kulloinkin on kyse, mikä sana sopii tyhjään kohtaan. Valmiit vaihtoehdot löydät kohdan alla olevasta valikosta (Huom! Alkuperäisessä verkkototeutuksessa sanat ovat alasvetovalikossa).Valitse ja tallenna sivun alareunasta.

Ammatilliseen koulutukseen liittyviä sanoja

 • 1) .............................on laajuudeltaan 120 ov.
 • Sen suorittaminen kestää kolme vuotta. Yksi vuosi sisältää 40 opintoviikkoa ja yksi opintoviikko on 40 tuntia opiskelijan työtä.
 • Tutkintoon kuuluu ammatillisia opintoja ja niitä tukevaa työssäoppimista, ammattitaidon kannalta tarpeellisia yhteisiä opintoja, opinto-ohjausta sekä vapaasti valittavia opintoja.

1) Hyväksilukeminen / Opetussuunnitelma / Ammatillinen perustutkinto / Työssäoppiminen

 • 2) .............................määritellään tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteet, opintokokonaisuudet ja niiden tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointikriteerit sekä opiskelijan arviointi.
 • Lisäksi siinä määrätään opinto-ohjauksesta, työssäoppimisesta, erityisopetuksesta sekä maahanmuuttajien ja eri kulttuuriryhmien opetusjärjestelyistä.
 • Se sisältää myös muut oppilaitoksen laatimat muut valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot.

2) Opetussuunnitelmassa / Hyväksilukemisessa / Ammatillisessa perustutkinnossa / Työssäoppimisessa

 • Opiskelijalla on oikeus 3) ..................... muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteeltaan ja keskeisiltä sisällöiltään opetussuunnitelman mukaisia.

3) työssäoppia / hyväksilukea / ammatillinen perustutkinto / opetussuunnitelma


Opetukseen liittyviä sanoja

 • 4) .......................on opiskelumuoto, jossa opettaja ja opiskelija ovat välittömässä kontaktissa.

4) Näyttö / Lähiopetus / Etäopetus / Monimuoto-opetus / Opinnäytetyö / Portfolio

 • 5) .....................opettaja ja opiskelija eivät ole välittömässä lähiyhteydessä keskenään vaan oppiminen tapahtuu jonkin tiedonvälityskanavan kautta.

5) Etäopetuksessa / Lähiopetuksessa / Monimuoto-opetuksessa / Näytössä / Opinnäytetyössä / Portfoliossa

 • 6) .............................on lähi- ja etäopetuksen sekä itsenäisen työskentelyn yhdistämiseen perustuva opetus- ja opiskelutapa, jota tukee opiskelijan ohjaus ja neuvonta.
 • Siinä voidaan käyttää mm. sähköistä viestintätekniikkaa ja tietotekniikkaa.

6) Opinnäytetyö / Portfolio / Työssäoppiminen / Etäopetus / Lähiopetus / Monimuoto-opetus

7) .........................osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot käytännönläheisesti. Sen suorittaminen tapahtuu oikeassa työympäristössä.

7) Monimuoto-opetuksessa / Opinnäytetyössä / Portfoliossa / Näytössä / Etäopetuksessa / Lähiopetuksessa

 • 8) .............................voi olla joko opintoja kokoava tai tutkinnon jonkin osa-alueen erityisosaamista osoittava tehtäväkokonaisuus kuten kirjallinen työ, selvitys, projektityö tai tuote.
 • Laajuus on vähintään 2 opintoviikkoa.

8) Lähiopetuksessa / Portfoliossa / Näytössä 7 Etäopetuksessa / Monimuoto-opetuksessa / Opinnäytetyössä

 • 9) .............................kerätään töitä, jotka esittelevät opiskelijan oppimista, kertovat hänen ponnistuksistaan, kehityksestään ja saavutuksistaan.

9) Näyttöön / Portfolioon / Lähiopetukseen / Etäopetukseen / Monimuoto-opetukseen / Opinnäytetyöhön


Opintojen suunnitteluun liittyviä sanoja

 • 10) ..............................on suunnitelma, joka tehdään opetussuunnitelman ja opiskelijan valintojen perusteella.
 • Se on kehittymissuunnitelma, jossa määritellään opiskelijakohtaisesti opiskelun tavoitteet, sisältö, suoritustavat, ajoitus sekä opintojen arviointi.

10) Opiskelijan suunnitelma työssäoppimisesta / Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS / Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS

 • 11) ..............................on erityisopetusta saavan opiskelijan kirjallinen suunnitelma.

11) Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS / Opiskelijan suunnitelma työssäoppimisesta / Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS

 • 12) .............................on suunnitelma, jossa määritellään työssäoppimisen tavoitteet, oppimistehtävät, kesto, ja ajoitus sekä arvioinnin menettelytavat.
 • Suunnitelma on henkilökohtainen ja työpaikkakohtainen.

12) Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS / Opiskelijan suunnitelma työssäoppimisesta / Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS


Työssäoppimiseen liittyviä sanoja

 • 13) .............................on henkilö, jonka työnantaja on määrännyt opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi työpaikalla.
 • Hän on usein kokenut ammattilainen, joka toimii yhteistyössä ohjaavan opettajan kanssa.
 • Hän tutustuttaa opiskelijan työhön ja työyhteisöön sekä neuvoo, ohjaa ja valvoo työtehtävien suorittamista.

13) Työpaikkaohjaaja / Opiskelukaveri / Opettaja / Pulssin ohjaaja

 • 14) .............................on tavoitteellista ja ohjattua opiskelua, jossa osa tavoitteena olevasta ammattitaidosta opitaan työpaikoilla.

14) Työssäoppimisen arviointi / Työssäoppimisen sopimus / Työssäoppiminen / Työpaikkaohjaaja

 • 15) ..............................on opintosuoritusten ja edistymisen arviointia, jota tapahtuu koko työssäoppimisjakson ajan.
 • Siihen osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja.

15) Työpaikkaohjaaja / Työssäoppimisen arviointi / Työssäoppimisen sopimus / Työssäoppiminen

 • 16) ..............................koskee työpaikalla järjestettävää koulutusta.
 • Siinä sovitaan osapuolten tehtävistä, opiskelijan ohjausken ja arvioinnin järjestämisestä, opintojen tavoitteista, sisällöistä, kestosta, ajoituksesta ja vastuista.

16) Työssäoppimisen arviointi / Työssäoppiminen / Työssäoppimisen sopimus / Työpaikkaohjaaja

Linkit

Pulssi työpajakoulu

<< Edellinen . [Alkuun] . Seuraava >>